Bessenseizoen

Het bessenseizoen is dit jaar echt anders dan anders. De lente is koud en nat geweest. Wellicht is dat de oorzaak dat er weinig insecten waren voor de bestuiving van de bessen. In juni bleek al dat zowel de kruisbessen als de zwarte bessen dit jaar matig gezet waren, en dus veel minder bessen hadden. En dat de trossen rode aalbessen niet mooi groot zouden zijn. De regen zorgde er natuurlijk wel voor dat de bessen die er wel hingen, volgezogen en dus groot waren.

Bessenoogst van 25 juli, bij elkaar ruim 110 kg!
en ook de eerste appeltjes geraapt

Nu, begin augustus, zitten we volop in de oogst! Ondanks de koude lente, de vraatzuchtige vogels en de stevige regenbuien, emmers vol bessen, rood, wit, blauw, en binnenkort de bramen. Het bessenseizoen, hoe kort ook, ten volle genietend!